PL | EN

Struktura chemiczna cząsteczki obejmuje rozmieszczenie atomów i wiązań chemicznych, które utrzymują atomy razem. Cząsteczka 2-bromo-1- (4-chlorofenylo) propan-1-onu zawiera łącznie 20 wiązań. Istnieje 12 wiązań nie-H, 7 wiązań wielokrotnych, 2 wiązanie (wiązania) rotacyjne, 1 wiązanie podwójne (wiązania podwójne), 6 wiązań aromatycznych, 1 sześcioczłonowy pierścień (pierścienie) i 1 keton (s) (aromatyczny).

2-bromo-4-chloropropiophenone

image

Właściwości

Nazwy chemiczne: 2-bromo-1- (4-chlorofenylo) propan-1-on; 877-37-2; 2-bromo-1- (4-chlorofenylo) -propan-1-on; 2-bromo-4-chloropropiofenon; 1-propanon, 2-bromo-1- (4-chlorofenylo) -;
Wzór cząsteczkowy: C9H8BrClO
Masa cząsteczkowa: 247,516 g/mol
Gęstość: 1,518 g/cm3
Temperatura wrzenia: 295 ° C przy 760 mmHg
Temperatura zapłonu: 132,2 ° C
Wygląd: Ciecz o barwie żółtej do brązowej

image

C9H8BrClO